Uppgradering dyksläp

bandmask

Nu har vi gjort några uppgraderingar på dyksläpet! Ny bandmask till dykare 2, uppgraderad dyktavla och en större kompressor har installerats.