Höghöjdsarbete

Denna arbetsteknik heter egentligen rope access eller industriklättring. Tekniken är väldigt vanlig utomlands och det börjar bli mer vanligt även här i Svergie. Man använder sig av rep och klätterutrustning för att ta sig till arbetsplatsen. Denna metod är väldigt smidig och kosnadseffektiv, man slipper dyr etablering av mobilkranar eller ställningsbyggen. Metoden är väldigt säker och vi följer givetvis gällande regler för reparbeten.

Affärsområden

Vindkraften är en växande branch där det krävs en del arbete som finner sig perfekt för denna arbetsmetod. Vi utför bl.a. bladinspektion, monteringsarbete, tvättning av blad och lagning av skador. Andra kunder vi har är fastighetsägare, sjukhus och kommuner. Vi utför broinspektioner, monteringsarbete på fasader som t.ex. skyltar, markiser, issäkring på komplicerade tak, fasadtvättning, ifogning av tegelväggar och arbete i schakt.

wind

Vertical Pro
Extreme Works har ett tätt samarbete med Vertical Pro som specialiserar sig på höghöjdsarbeten.