Dykarbete

Extreme Works tar jobben där ingen annan kommer åt! Vi erbjuder det mesta inom anläggningsdykning och sjöarbete. Vi har bred kompetens inom området. Arbetsmetoderna skiljer sig inte så mycket mot vad du gör på land eller hängandes i ett rep uppe i luften. Man använder ofta samma verktyg men jobben blir ofta mer kompliserade p.g.a. dålig sikt, kallt vatten samt begränsad framkomlighet. Vi utför svetsarbeten, skärning, gjutning, sprängning och montagearbete. Vi är flexibla och jobbar över hela landet, vi sätter kvalitet och säkerhet i främsta ledet.

sea2Affärsområden

Våra kunder är kommuner, Trafikverket och olika entreprenörer inom den marina sektorn. Vanligt förekommande jobb är besiktningar av ledningar, broar och bryggor samt olika sorters montage och demonteringsarbete.

Utrustning
• Komplett dyksläp
• Tungdykarutrustning
• Flexibelt lättdykarsystem
• Hyttbåt 8,5 m
• Arbetsbåt 6 m
• Arbetsbåt 4,5 m
• Pråm med kran 7,5 m
• Elverk