Besiktning sprinklerdammar 2017

  Besiktning av två sprinklerdammar i Trollhättan.

Silosanering 2016

  Vi har sanerat tre silos åt Lantmännen under vintern.

bärgning båt 2016

  Bärgning av båt i hamnen Vänerborg.

Tillverkning ny arbetsbåt

  Tillverkning av ny arbetsbåt. Detta görs på lediga stunder men den ska bli färdig under 2017.

Broarbete 2016

  Montering av rör under bron och belysning uppe på bron.

Broarbete Säffle 2016

  Montering av rör.

Paternoster 2016

  Bättringsmålning fortsätter av fyren även under 2016.

Sjömätning 2016

Under helt 2016 har Extreme works tagit vattenprover i Värnen för Trollhättan Energi  

Tillverkning av aluminiumbåt 2016

Tillverka en liten flatbottnad aluminiumbåt till ett jobb.  

Dykjobb Skottland 2016

Rivning av en gamla Stenaterminal.