Besiktning vindkraft

xxP000-373-256-273-0f209

Under mars månad har vi gjort bladinspektioner på Siemens verk i samarbete med V-pro. Väldigt kalla veckor!