Besiktning ledning

IMG_2666

I oktober besiktiga vi färskvattenledning, intagssil samt reservvattenintag i vänern.