Besiktning av Bro 2015

Besiktning av bro och kaj i Håverud. Detta gjordes både under och över vattenytan.

bro