Arbete på oljetanker.

IMG_2571

Genom företaget Momek har vi vid upprepade tillfällen har vi varit ombord på en av Tärntanks båtar och gjort unnderhålls reparationer på ankarspel och MOB-kran.